An tSeirbhís Cúirteanna

Bunaíodh an tSeirbhís Chúirteanna mar ghníomhaireacht neamhspleách ar an 9 Samhain 1999 i ndiaidh achtú an Achta um Sheirbhís Chúirteanna, 1998.

Is iad na feidhmeanna atá ag an tSeirbhís Chúirteanna ná:

- na cúirteanna a bhainistiú
- seirbhísi tacaíochta a sholáthar do na breithiúna
- eolas faoin gcóras cúirteanna a sholáthar do phobal
- foirgnimh chúirte a sholáthar, a bhainistiú agus a chothabháil
- saoráidí a chur ar fáil d'úsáideoirí na gcúirteanna

An tSeirbhís Chúirteanna