Oifig na Cúirte Uachtaraí

Oifig na Cúirte Uachtaraí

 

Cuireann Oifig na Cúirte Uachtaraí tacaíocht riaracháin ar fáil don Chúirt Uachtarach. San oifig, déantar achomhairc ó chinntí na hArd-Chúirte agus ó chinntí na Cúirte Achomhairc a phróiseáil agus fíordheimhnítear sínithe de chuid Nótairí Poiblí agus de chuid Choimisinéirí Mionnaí ar cháipéisí oifigiúla nuair is gá. Déileáiltear le hiarratais ar cheapachán mar Nótaire Poiblí agus le hiarratais ar cheapachán mar Choimisinéir Mionnaí san oifig, freisin. Coimeádtar an Dialann Dlí, a fhoilsítear gach lá, suas go dáta le liosta de chásanna atá sa Chúirt Uachtarach.

De ghnáth, soláthraíonn Oifig na Cúirte Uachtaraí faisnéis do na páirtithe sa chás áirithe atá faoi chaibidil, freisin. Freagraítear ceisteanna ginearálta ach ní cheadaítear comhairle dlí a sholáthar. Le haghaidh tuilleadh eolais nó cabhrach, téigh i dteagmháil le foireann Oifig na Cúirte Uachtaraí. Tá sonraí teagmhála ar fáil thíos.

Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí

Is é nó is í Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí ceann na hoif

ige agus tá sé nó sí freagrach as bainistíocht na hoifige.

Ionad

Tá Oifig na Cúirte Uachtaraí suite ar an gcéad urlár d’fhoirgneamh na gCeithre Cúirteanna. Tá an oifig ghinearálta oscailte don phobal idir 10 a.m. agus 4.30 p.m. Luan go hAoine. Is féidir freastal ar ghlaoiteoirí taobh amuigh d'uaireanta oscailte na hoifige, má theastaítear go ndéanfaí síniú ar cháipéis a fhíordheimhniú go práinneach, trí shocrú a dhéanamh.

Sonraí Teagmhála

 

 Seoladh:  Oifig na Cúirte Uachtaraí
    Na Ceithre Chúirteanna
    Cé na nÓstaí
    Baile Átha Cliath 7
 Teil:  + 353 1 888 6568
    + 353 1 888 6569
 Ríomhphost:   supremecourt@courts.ie
 Déan Teagmháil le:  Trish Cuddihy, Oifig Ghinearálta                                                      

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais a fháil faoi Oifig na Cúirte Uachtaraí agus faisnéis faoi shuíonna, rialacha agus foirmeacha na Cúirte Uachtaraí.