Iris na hInstitúide um Staidéir Bhreithiúnacha

Foilseachán dlíthiúil léannta atá dírithe ar bhreithiúna na hÉireann atá in Iris na hInstitiúide um Staidéar Breithiúnach (an Iris). Is í an Institiúid um Staidéir Bhreithiúnacha comhlacht a bunaíodh faoi réir alt 19 d'Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 1995 le hoiliúint, seimeanáir agus cuairteanna staidéir a eagrú le haghaidh na mBreithiúna, a dhéanann í.

Iris na hInstitúide um Staidéar Bhreithiúnacha